Su canlılar için hayattır. Yaşayan tüm varlıklar suya muhtaçtırlar. Bir çiçeği saksıya koyduğumuzda can suyu veririz. Peki suyun vücudumuzdaki tıbben görevleri ve olması gereken miktarları nsdir?

Canlılık için Suyun Fonksiyonları

Su, hayat için temeldir. Su:

1. Hücrelere besin taşır, hücrelerden atık maddeleri uzaklaştırır.

2. Hücre içindeki biyokimyasal reaksiyonlar için sıvı ortam sağlar.

3. Elektrolitlerin ve diğer solutların çözücüsüdür.

4. Vücut ısısının korunmasına, sindirime ve idrarın çıkarılmasına yardımcı olur.

5. Enzim, hormon, kan hücreleri ve oksijen gibi diğer maddelerin taşınmasını gerçekleştirir.

Normal erişkin bir insanın vücut ağırlığının yaklaşık % 60'ı sudur. Buna göre 70 kg ağırlığındaki insanda 42 kg su bulunur. Vücuttaki su oranı değişiklik gösterir. Çocuklarda yüksek, yaşlılarda ise düşüktür. Vücuttaki su oranı ayrıca vücut yağ miktarına bağlı olarak da değişir. Vücuttaki su miktarı ile yağ miktarı arasında ters yönde bir ilişki vardır. Şişman insanlarda ve anatomik olarak erkeklerden yaklaşık % 10 kadar daha fazla yağa sahip kadınlarda vücuttaki su daha azdır. Bu durum yağların hidrofoblk özelliğinden kaynaklanır. Vücut suyu iki önemli kompartmanda (compartment: bölme) bulunur. Toplam suyun yaklaşık 2/3'ü gibi büyük bir oranı hücre içerisinde (Intrasellüler), 1/3'ü İse hücre dışında ve hücrelerarası boşlukta yer alır (ekstrasellüler). Intrasellüler su miktarı 28 litre, ekstrasellüler su miktarı ise 14 litre kadardır. Ekstrasellüler suyun büyük bir kısmı hücrelerarası boşlukta, sadece 3 litre kadarı ise kanın
sıvı kısmı olan plazmada bulunur.
 

 

Yaş

Vücut ağırlığına göre % su miktarı

Yenidoğan

77

6 ay

72

2 yaş

60

16 yaş

60

20-39 yaş

 

Erkek

60

Kadın

50

40-59 yaş

 

Erkek

55

Kadın

47

‹‹ Önceki yazı

Safra Kesesi Taşları ve Pankreatit

Sonraki yazı ››

Akciğer Kanseri ve Nedenleri

sağlıkEn Popüler Sağlık Yazıları