Amphotricin B 50 mg

Endikasyon
Antifungal ajandır. Başlıca ilerleyici ve fatal olma potansiyeli taşıyan mikotik enfeksiyonların tedavisinde endikedir. Sadece pozitif deri testi veya serolojik testlerle belirlenen ve klinik belirtisi olmayan, sık rastlanan fungus hastalarının tedavisinde kullanılmamalıdır. Spesifik olarak kriptokokozis (tonilozis); Kuzey Amerika blastomikozisi, moniliyazis, koksidioidomikozis ve histoplazmozisin disemine formları; Mucor, Rhizopus, Absidia, Entomophthora ve Basidiobolus türlerinin etken olduğu mukormikozis (fikomikozis); sporotrikozis (sporothrix schenckü); aspergillozis (Aspergillus fumigatus) tedavisinde kullanılır. Amerikan mukokutanöz layşmanyazis tedavisinde yararlı olabilir, ancak bu hastalığın primer tedavisinde tercih edilen ilaç değildir.

İlacın Kullanım Şekli
Yavaş İV infüzyon şeklinde 2-6 saatte uygulanmalıdır. İV infüzyon için önerilen konsantrasyon 1 mg/10 ml'dir. Uygulanacak doz bireysel ihtiyaca ve toleransa göre ayarlanmalıdır. Genellikle tedaviye günde 0.25 mg/kg dozuyla başlanarak, hastanın toleransına göre yavaş yavaş artırılır. Başlangıçta 20 ml %5 dekstroz solüsyonunda 1 mg'lık test solüsyonu 20-30 dakika içinde İV olarak uygulanır. Bu uygulamada, 4 saat süreyle her yarım saatte bir hastanın ateşi, nabzı, solunumu ve kan basıncı izlenir. Hızla ilerleyen ve ağır bir fungal enfeksiyonu olan, kardiyopulmoner fonksiyonu iyi durumda olan ve test dozuna hafif bir reaksiyon verenlerde bunu takiben 2-6 saatlik sürede 0.3 mg/kg uygulanır. Karyiyopulmoner bozukluğu olan veya test dozuna aşırı bir reaksiyon veren hastalarda ikinci dozun daha az (5-10 mg) olması önerilir. Normal renal fonksiyonu olanlarda, bu aşamadan sonra uygulanacak doz günde 5-10 mg artırılarak 0.5-0.7 mg/kg/gün dozuna ulaşılır. Total günlük doz 1 mg/kg veya iki günde bir 1.5 mg/kg'a kadar yükseltilebilir, ancak hiçbir koşulda günde 1.5 mg/kg'ı geçmemelidir. Sporotrikozis vakalarında mutad doz, her uygulama için 20 mg olup, tedaviye 9 ay devam edilir. Aspergillozis, 11 aya kadar İV yoldan total 3.6 g ile tedavi edilmiştir.

İlacın Dikkat Edilmesi Gereken Özellikleri
Preparat sadece hastanede yatan ve klinik gözetim altında bulunan hastalarda kullanılmalıdır. Tedavi sırasında oluşabilecek aşırı duyarlılık reaksiyonlarına karşı dikkatli olunmalıdır. Tedaviye 7 günden fazla ara verildiğinde, tekrar tedaviye başlarken en düşük doz uygulanmalıdır. Tüm manipülasyonlar aseptik şartlarda yapılmalıdır. Solüsyonlar SF solüsyonlarıyla hazırlanmamalıdır. Tedavi süresince, en az haftada 1 kez BUN ve serum kreatinin veya endojen kreatinin klirensi kontrol edilmelidir. BUN, 40 mg/100 ml veya serum kreatinin 3 mg/100 ml'yi aştığında ilaç kesilmelidir. Hastanın kan tablosu ve serum potasyum düzeyi haftada 1 kez izlenmelidir. Karaciğer fonksiyon testleri anormal olduğunda tedavi durdurulmalıdır. Gebelerde, sadece çok gerekli olduğunda kullanılmalıdır. Anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Pediyatrik hastalarda etkinliği ve güvenirliliği bilinmemektedir. Antineoplastiklerde (örn. nitrojen mustard) birlikte kullanıldığında renal toksisite potansiyeli artar. Kortikosteroidler ve kortikotropin (ACTH), amfoterisin B'nin neden olduğu hipokalemiyi potansiyalize edebilir. Amfoterisin B'nin neden olduğu hipokalemi, dijital glikozitlerinin toksisitesini artırabilir. Amfoterisin B ile flusitozin birlikte kullanıldığında sinerjik etki nedeniyle toksisite ve diğer yan etkilerin riski artar. Diğer nefrotoksik ilaçlarla birlikte kullanıldığında, renal toksisite potansiyeli nedeniyle dikkatli olunmalıdır. Amofterisin B, tubokürarin gibi iskelet kasını gevşeten ilaçların kürariform etkisini artırabilir. Anoreksi, flebit, intolerans belirtileri, febril reaksiyonlar, tromflebit, ateş, titreme, baş ağrısı, kilo kaybı, bulantı, kusma, dispepsi, diyare, kas ve eklem ağrısı, epigastrik kramplar, anemi, hipokalemi, azotemi, renal fonksiyon bozukluğu, anüri, oligüri, aritmi, dispne ve kardiyak arest gibi yan etkiler görülebilir. Preparat ışıktan uzak ortamlarda ve buzdolabında saklanmalıdır.

Önemli Not: Saglikadresi.com sitemizde yayınlanan ilaçlar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Kesinlikle ve kesinlikle sitemizde yayınlanan ilaçları doktorunuza danışmadan kullanmayınız. İlaçların kullanılması halinde oluşabilecek sorunlardan Saglikadresi.com sitemiz kesinlikle sorumlu değildir.
 

‹‹ Önceki yazı

FULSAC Kapsül

Sonraki yazı ››

Stresi Azaltmanın Yöntemleri

Önemli İlaç Rehberi Yazıları
sağlıkEn Popüler Sağlık Yazıları