Carvedilol 6.25-12.5-25 mg

DİLATREND Tablet 6.25 mg, DİLATREND Tablet 12.5 mg, DİLATREND Tablet 25 mg
 
Endikasyon
α1, β1 ve β2 adrenerjik reseptör blokörüdür. Hipertansiyon, koroner kalp hastalığı ve kronik kalp yetmezliği tedavisinde endikedir. Esansiyel hipertansiyon tedavisinde tek başına veya kalsiyum kanal blokörleri ve diüretiklerle (özellikle tiyazid diüretikler) birlikte kullanılabilir. Sessiz miyokard iskemisi ve unstabl (kararsız) anjinası olan koroner kalp hastalarında kullanılır, iskemik veya iskemik kökenli olmayan stabil kronik kalp yetmezliği tedavisinde ACE inhibitörleri, diüretikler ve opsiyonel olarak dijitallerle (standart tedavi) birlikte morbidite ve mortaliteyi azaltırken hastalığın ilerlemesini de geciktirir. Kronik kalp yetmezliğinde, standart tedaviye ek olarak kullanılabileceği gibi dijital, hidralazin ve nitrat tedavisi görmeyen hastalarda da kullanılabilir.

İlacın Kullanım Şekli
Tedavi aniden kesilmemelidir, ancak haftalar içinde gittikçe azaltılarak kesilmelidir. Bu durum özellikle aynı zamanda koroner arter hastalığı olanlar için önemlidir. Hipertansiyon: Başlangıçta ilk 2 gün için önerilen doz günde 1x12.5 mg'dır. Daha sonra günde 1x25 mg uygulanır. Gerekirse en az 2 haftalık periyotlarla arttırılarak günde 1 kez veya ikiye bölünerek maksimum 50 mg'a kadar yükseltilebilir. Koroner kalp hastalığı: Başlangıçta ilk 2 gün için önerilen doz günde 1x12.5 mg'dır. Daha sonra günde 1x25 mg uygulanır. Gerekirse en az 2 haftalık periyotlarla arttırılarak günde maksimum 2x50 mg'a kadar yükseltilebilir. Kronik kalp yetmezliği: Uygulanacak doz bireyseldir. Dijital, diüretik ve ACE inhibitörü kullanan hastalarda tedaviye başlamadan önce bu ilaçların dozları stabilize edilmelidir. Başlangıçta 2 hafta süreyle günde 2x3.125 mg kullanılır. Bu doz tolere edildiğinde, en az 2 haftalık periyodlarla olmak üzere önce günde 2x6.25 mg'a, sonra günde 2x12.5 mg'a ve sonra da günde 2x25 mg'a yükseltilebilir. Uygulanacak doz, hastanın tolere edebileceği en yüksek düzeye kadar artırılmalıdır. Maksimum günlük doz 85 kg'ın altındaki hastalarda günde 2x25 mg ve 85 kg'ın üzerinde olanlarda günde 2x50 mg'dır.

İlacın Dikkat Edilmesi Gereken Özellikleri
Stabil olmayan/dekompanse kalp yetmezliği, belirgin karaciğer disfonksiyonu, 2. ve 3. derece AV blok, ağır bradikardi, hasta sinüs sendromu (sino-atriyal blok dahil), kardiyojenik şok, bronkospazm ve astım öyküsü olanlarda kontrendikedir. Konjestif kalp yetmezliği olanlarda, doz artırımı sırasında kalp yetmezliğinde kötüleşme veya sıvı retansiyonu görülebilir. Bu durumda doz artırılmadan diüretik dozu artırılmalıdır. Kronik obstrüktif akciğer hastalığı bulunan ve oral yada inhalasyon yolu ile ilaç alamayan hastalarda ancak ilacın potansiyel yararı, potansiyel riskinden fazla ise kullanılmalıdır. Gebelik kategorisi birinci trimesterde C ve ikinci/üçüncü trimesterde D'dir. Kesin gerekli görülmedikçe gebelerde kullanılmamalıdır. Emzirme sırasında önerilmez. Kronik kalp yetmezliği olan diabetli hastalarda kan glukozunun kontrolünü güçleştirebilir. Digoksin ile birlikte kullanıldığında digoksinin konsantrasyonunu arttırır. Rifampisin, karvedilol'ün plazma konsantrasyonunu azaltır, insülin ve oral hipoglisemiklerin etkisini arttırabilir. Rezerpin ve MAO inhibitörleri gibi katekolamin deplesyonuna neden olan ilaçlar birlikte kullanıldığında hipotansiyon ve bradikardi gelişebilir. Siklosporinle etkileşebilir. Verapamil, diltiazem ve diğer antiaritmikler, karvedilolle kombine edildiğinde AV iletim bozukluğu riski artar. Klonidin ile birlikte kullanıldığında kan basıncını ve kalp atım hızını düşürücü etkilerini potansiyelize edebilir. Baş dönmesi, baş ağrısı, bradikardi, hipotansiyon, ödem, bulantı, görme bozukluğu ve gözyaşında azalma gibi yan etkiler görülebilir.

Önemli Not: Saglikadresi.com sitemizde yayınlanan ilaçlar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Kesinlikle ve kesinlikle sitemizde yayınlanan ilaçları doktorunuza danışmadan kullanmayınız. İlaçların kullanılması halinde oluşabilecek sorunlardan Saglikadresi.com sitemiz kesinlikle sorumlu değildir.
 

‹‹ Önceki yazı

DİLAPROST Film Tablet ilaç bilgileri

Sonraki yazı ››

Reflü Nedir Belirtileri Nelerdir

Önemli İlaç Rehberi Yazıları
sağlıkEn Popüler Sağlık Yazıları